ROMANIA-Financing-RO – Nurtureher Portal

ROMANIA-Financing-RO

Acest credit a reprezentat aproximativ 30% din finanțările dobânzilor subvenționate acordate de bancă în 2008. De creditele pentru femei au beneficiat companiile în care mai mult de 50% din părțile sociale, acțiuni și drepturi de vot corespunzătoare erau deținute de femei. O altă opțiune era ca acționarul sau asociatul de sex feminin să aibă și statutul de administrator al IMM-urilor. Domeniile în care societățile pot opera au fost cele de producție și servicii.

https://www.eximbank.ro/

Acest credit a fost lansat în aprilie 2008 și trebuia să se încheie la sfârșitul lunii iulie 2009. Campania s-a adresat societăților în care exista cel puțin un asociat, manager sau administrator de sex feminin și a oferit femeilor acces la zece tipuri de produse în categoria de credit IMM-uri. Suma maximă acordată a fost de aproximativ 1,5 milioane de euro pentru o companie sau un grup de companii, în funcție de tipul de credit. Destinația creditului putea fi capital de lucru pentru activitatea curentă sau investiții pentru dezvoltare.

https://www.crediteurope.ro/

Cinci măsuri specifice sunt acoperite de acest program. Prin includerea femeilor în criteriile de selecție, proiectele beneficiază de un scor suplimentar de 15 până la 20 de puncte, în funcție de măsura accesată. Dezvoltarea microîntreprinderilor pentru a obține o sursă alternativă de venit, în special de către femei, care și-au demonstrat capacitatea de a profita de oportunitățile oferite de PNDR pentru înființarea de noi afaceri (în special în domeniul turismului).

https://pndr.ro/en/

Principalul obiectiv al schemei de minimis prevăzute în cadrul programului național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii este de a stimula și de a sprijini înființarea și dezvoltarea structurilor economice private înființate de femei, de a promova un sistem de informare și formare pentru a facilita mobilitatea femeilor pe piața muncii și de a-și dezvolta abilitățile antreprenoriale pentru a se angaja în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menținerea echilibrului între obligațiile familiale și profesionale și prejudecățile locale.

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/21231/finantari-nerambursabile-prin-programul-femeia-antreprenor-2018

Acesta este un proiect finanțat din fonduri europene, și anume Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) în cadrul liniei de finanțare ”România Start Up Plus”. Acesta își propune să încurajeze antreprenoriatul în regiunea de Vest (în special județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș) prin crearea unui cadru dinamic și durabil, propice dezvoltării competențelor antreprenoriale, înființării și sprijinului întreprinderilor neagricole din zonele urbane. Durează 36 de luni, implementându-se din ianuarie 2018 până în ianuarie 2021. 38 de antreprenori au primit finanțare de până la 37.000 EUR pentru afacerile propuse.

https://www.fonduri-structurale.ro/atelierul-de-antreprenori