ROMANIA-courses-RO – Nurtureher Portal

ROMANIA-courses-RO

 1. Despre Proiectul „Lansarea unei afaceri”
 2. Antreprenoriatul ca alternativă
 3. Cum să construiești o afacere
 4. Management și Leadership
 5. Curajul de a începe
 6. Managementul proiectului
 7. Elemente ale planului de finanțare
 8. Negociere: sfaturi practice
 9. Concepte de antreprenoriat: elementele de bază
 1. Statul și caracteristicile beneficiarilor de venit minim garantat
 2. Experiența și proiectele altor țări privind beneficiarii de venituri minime garantate
 3. Modele specifice concrete de întreprinderi sociale pentru beneficiarii de venituri minime garantate


www.profitpentruoameni.ro

 1. Statutul și caracteristicile persoanelor cu dizabilități
 2. Experiența și proiectele altor țări privind persoanele cu dizabilități
 3. Modele specifice concrete de întreprinderi sociale pentru persoanele cu dizabilități


www.profitpentruoameni.ro

 1. Statutul și caracteristicile persoanelor de etnie Romă
 2. Experiența și proiectele altor țări privind persoanele de etnie Romă 
 3. Modele specifice concrete de întreprinderi sociale pentru persoanele de etnie Romă


www.profitpentruoameni.ro

1. Rural entrepreneurship in the EU
2. What young people need to know to start their own business in the rural area
3. Financing opportunities for young entrepreneurs through the new National Rural Development Plan
4. Enhancing young people’s entrepreneurial initiatives through national facilities and programmes
5. Young people’s success projects based on NRDP 2007-2013 funding

 1. Statutul și caracteristicile tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a copilului
 2. Experiența și proiectele altor țări privind tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a copilului
 3. Modele specifice concrete de întreprinderi sociale pentru tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a copilului
 1. Antreprenoriatul rural în UE
 2. Ce trebuie să știe tinerii pentru a-și începe propria afacere în mediul rural
 3. Oportunități de finanțare pentru tinerii antreprenori prin noul Plan Național de Dezvoltare Rurală
 4. Îmbunătățirea inițiativelor antreprenoriale ale tinerilor prin facilități și programe naționale
 5. Proiecte de succes ale tinerilor pe baza finanțării PNDR 2007-2013
 1. A fi sau a nu fi antreprenor
 2. Cum să îți începi propria afacere?
 3. Cum să vă finanțați afacerea?
 4. Planificarea afacerii
 5. Cum să comercializezi?
 6. Cum să gestionați finanțele firmei?
 7. Planificarea strategică pentru succesul afacerii
 1. Introducere
 2. Stabilirea propriei afaceri: creșterea unei idei și proiectarea proiectului antreprenorial
 3. Construirea strategiei de lansare a companiei
 4. Dezvoltarea produsului dumneavoastră
 5. Comunicare
 6. Gestionarea companiei
 7. A fi propriul șef: beneficii și provocări


https://empowerwoment.eu