ROMANIA-Financing-PL – Nurtureher Portal

ROMANIA-Financing-PL

Kredyt ten stanowił około 30% łącznej liczby dopłat do oprocentowania udzielonego przez bank w 2008 roku. Kredyt dla kobiet przyniósł korzyści firmom, w których ponad 50% udziałów, akcji i odpowiadających im praw głosu należało do kobiet. Inną opcją było to, że właścicielka lub wspólniczka miała również status administratora MŚP. Obszary, w których firmy mogą działać, to produkcja i usługi.


https://www.eximbank.ro/

Kredyt ten został uruchomiony w kwietniu 2008 r. I miał wygasnąć pod koniec lipca 2009 r. Kampania skierowana do firm, w których była przynajmniej jedna akcjonariuszka, menadżerka lub administratorka, dała kobietom dostęp do dziesięciu rodzajów produktów w kategorii kredytów MSP. Maksymalna przyznana kwota wynosiła około 1,5 mln euro dla firmy lub grupy firm, w zależności od rodzaju kredytu. Przeznaczeniem kredytu może być kapitał obrotowy na bieżącą działalność lub inwestycje rozwojowe.


https://www.crediteurope.ro/

Program obejmuje pięć konkretnych środków. Uwzględniając kobiety w kryteriach wyboru, projekty uzyskują dodatkowy wynik w wysokości od 15 do 20 punktów, w zależności od zastosowanego środka. Rozwój mikroprzedsiębiorstw w celu uzyskania alternatywnego źródła dochodu, szczególnie przez kobiety, które wykazały się umiejętnością wykorzystania możliwości, jakie daje PNDR w zakładaniu nowych firm (zwłaszcza w dziedzinie turystyki).

https://pndr.ro/en/

Głównym celem programu de minimis przewidzianego w wieloletnim krajowym programie rozwoju przedsiębiorczości kobiet z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest stymulowanie i wspieranie tworzenia i rozwoju prywatnych struktur gospodarczych tworzonych przez kobiety promowanie systemu informacji i szkoleń w celu ułatwienia mobilności kobiet na rynku pracy i rozwijania ich umiejętności przedsiębiorczych w celu angażowania się w prywatne struktury gospodarcze, w kontekście problemów związanych z utrzymaniem równowagi między obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi oraz lokalnymi uprzedzeniami.

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/21231/finantari-nerambursabile-prin-programul-femeia-antreprenor-2018

Jest to projekt finansowany z funduszy europejskich, czyli Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POCU) w ramach linii finansowania „Rumunia Start Up Plus”. Ma na celu zachęcanie do przedsiębiorczości w regionie zachodnim (w szczególności w hrabstwach Arad, Caraş-Severin, Hunedoara i Timiş) poprzez stworzenie dynamicznych i trwałych ram, sprzyjających rozwojowi umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, zakładaniu i wspieraniu pozarolniczych przedsiębiorstw obszary miejskie. Trwa 36 miesięcy i trwa od stycznia 2018 r. Do stycznia 2021 r. 38 przedsiębiorców otrzymało dofinansowanie do 37 000 euro na proponowane przedsięwzięcia.

https://www.fonduri-structurale.ro/atelierul-de-antreprenori