LITHUANIA-courses-PL – Nurtureher Portal

LITHUANIA-courses-PL

Portal VERSLI MAMA to platforma wzmacniająca pozycję kobiet wychowujących dzieci poprzez komunikację marketingową, edukację i zarządzanie projektami. Motywujemy, inspirujemy, informujemy mamy, które chcą założyć własny biznes lub już go mają i starają się go rozwijać. W portalu piszemy na tematy istotne dla małego biznesu, udzielamy prywatnych konsultacji w zakresie tworzenia firm i marketingu, organizujemy szkolenia i realizujemy projekty na rzecz dobrego samopoczucia kobiet wychowujących dzieci.

http://www.verslimama.lt/

Women Go Tech została uruchomiona przez Stowarzyszenie INFOBALT i inicjatywę Światowego Forum Ekonomicznego Global Shapers Vilnius w 2016 roku. Naszym celem jest umożliwienie kobietom poszukiwania kariery zawodowej w sektorze technologii oraz wzmocnienie równości płci na rynku pracy, a także przywództwa kobiet. Planujemy stworzyć 500 historii sukcesu kobiet zajmujących się technologią do 2021 roku, pomagając im:
– Znajdź pracę w TECH
– Zdobądź awans w TECH
– Założenie przedsiębiorstwa TECH

Program jest wspierany przez kluczowe przedsiębiorstwa TECH zlokalizowane na Litwie, a także litewskie start-upy TECH, a także zyskał międzynarodowe uznanie podczas różnych światowych wydarzeń. Przez 3 sezony:
– Spośród 240 absolwentów programu 126 osiągnęło już swoje cele w ramach TECH.
– Ponad 120 mentorów i doradców podzieliło się swoją wiedzą.
– Zorganizowaliśmy i uczestniczyliśmy w ponad 100 imprezach na Litwie i za granicą, docierając do ponad 5000 osób.

https://www.womengotech.lt/

Program Women for Global Challenges ma na celu promowanie aktywnego zaangażowania społeczności zawodowej w zrównoważone innowacje. Tworzyć innowacje i produkty przyszłości w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju. Świat jednoczy się, aby stawić czoła globalnym wyzwaniom, takim jak zmiana klimatu, ubóstwo, wysokiej jakości edukacja, miasta przyszłości, zrównoważona energia odnawialna i nie tylko. Łączenie zawodowych kobiet i mężczyzn z różnych branż w celu sprostania wspólnym wyzwaniom i promowania przedsiębiorczości kobiet. Stworzenie możliwości eksperymentowania i testowania pomysłów, które są istotne dla rozwiązywania globalnych wyzwań. Bezpłatny, 3-miesięczny program dla innowacyjnych kobiet, w którym bierze udział 30 zespołów, 200 dziewczyn.
Dla zespołów, które osiągną najlepsze wyniki nagrody finansowe na rozwój swoich pomysłów, konsultacje eksperckie, mentorskie, szkolenia z zakresu kultywowania biznesu, rozwoju innowacji, przywództwa.

• For the best performing teams financial prizes for the development of their ideas, expert, mentor consultations, training in business cultivation, innovation development, leadership.

https://inovacijusprintas.lt/

Program szkoleniowy dla kobiet.
Będziesz mogła samodzielnie zbudować biznes
Dobierzesz odpowiednią formę prowadzenia działalności
Stworzysz biznesplan i przygotujesz pomysł do realizacji
Znając potrzeby klienta będziesz mogła sprzedawać

https://galimybiuakademija.com/

Głównym celem sieci jest pomoc kobietom w rozpoczęciu odnoszącego sukcesy biznesu, promowanie inicjatyw kobiecych w zakresie rozwoju biznesu. Organizuje różnego rodzaju szkolenia, konferencje, projekty pomagające kobietom w tworzeniu i rozwijaniu biznesu.

https://www.verslomoterys.lt/

Projekt FREE („Promowanie przedsiębiorczości kobiet na obszarach oddalonych”) ma na celu wzmocnienie pozycji, inspirowanie i wspieranie przedsiębiorczych kobiet mieszkających na obszarach oddalonych. Liczba kobiet, które chcą założyć własną firmę, stale rośnie. Jednak wiele z nich boryka się z pewnymi trudnościami, które są charakterystyczne dla kobiet. Szczególne zapotrzebowanie na wsparcie biznesu jest zauważalne w regionach peryferyjnych: niedostatecznie rozwinięta infrastruktura, brak odpowiednich lokali, organizacje wspierające biznes nie poświęcają tyle uwagi ile powinny: trudne i rzadko dostępne specjalistyczne szkolenia, konsultacje. W odpowiedzi 7 partnerów z różnych krajów europejskich: Islandia, Wielka Brytania, Bułgaria, Chorwacja i Litwa zainicjowały projekt FREE. Naszym celem jest pomoc w rozpoczęciu biznesu kobietom, które dopiero je założyły lub dopiero mają na niego pomysł. Chcemy, aby odnieśli sukces jako przedsiębiorcy. Dla kobiet mieszkających w odległych miejscach od dużych miast, oferujemy specjalistyczne szkolenia na odległość, które zagłębiają się zarówno w rozwój biznesu, jak i wewnętrzne zasoby osobiste, aspekty psychologiczne.

http://www.ruralwomenacademy.eu/

Dobrowolna i niezależna organizacja, której celem jest promowanie przedsiębiorczości i udziału kobiet w gospodarce narodowej i projektach międzynarodowych, wzmacnianie ich wzajemnej współpracy w dziedzinie biznesu, samorozwoju i autoekspresji, a także wykorzystanie ich potencjału twórczego i organizacyjnego w projektach pożytku publicznego. Stowarzyszenie organizuje spotkania w Wilnie i innych miastach. Na wydarzenia zapraszani są różni prelegenci: przedsiębiorcy, ekonomiści, politycy, dyplomaci, aktywne osoby publiczne, przemawiające na temat organizacji biznesu, rozwoju i rozwoju osobistego oraz innych istotnych tematów. Odwiedzamy również firmy członków stowarzyszenia, gdzie poznajemy ich działalność.

https://www.bwa.lt/

Go Forward Academy for Women’s Leadership. Oferuje nie tylko programy szkoleniowe dotyczące rozwoju zawodowego i osobistego, ale także możliwość stania się częścią społeczności gotowej do dzielenia się historiami sukcesu i doświadczeniami. Społeczność Go Forward Academy jest pełna inspiracji, nawiązywania kontaktów i nowych projektów. Odbywają się szkolenia dla studentów, liderów i menedżerów. W ten sposób przywództwo kobiet rośnie i wzmacnia się.

https://goforward.lt/