Education-PL – Nurtureher Portal

Education-PL

Platforma edukacyjna oparta na grach, która zapewnia zaangażowanie zarówno dla tych w szkole jak i w pracy. Platforma ułatwia tworzenie, udostępnianie i granie w gry edukacyjne lub quizy w ciągu kilku minut. Uwolnij zabawę w klasach, biurach i domach.

https://kahoot.com/

Narzędzie do wideorozmów, które pozwala współpracownikom rozmawiać za pośrednictwem obrazu i tekstu. Usługa jest bezpłatna i oferuje grupowe rozmowy wideo z maksymalnie 100 uczestnikami, przy czym czas trwania spotkania nie może przekraczać 60 minut.

https://meet.google.com/

Aplikacja do projektowania online na komputery i urządzenia mobilne. Z łatwością twórz zachwycające grafiki społecznościowe, krótkie filmy i strony internetowe, które wyróżnią Cię na portalach społecznościowych i nie tylko.Twórz obrazy, filmy i historie za darmo w zaledwie kilka minut.

https://www.adobe.com/express/

Zapewnia nagrywanie wykładów, screencasting, streaming wideo i oprogramowanie do zarządzania treścią wideo, które jest często używane w środowisku e- learningowym. Nie wymaga wcześniejszych umiejętności projektowania ani inwestowania czasu w naukę jego obsługi.

https://www.panopto.com/

Darmowe narzędzie od Google, które pozwala na wykorzystanie formularzy do uzyskania informacji zwrotnej od uczestników. Możesz tworzyć quizy, aby zwiększyć zaangażowanie i łatwo udostępniać informacje za pomocą wykresów i arkuszy kalkulacyjnych.

https://www.google.com/forms/about/

Darmowa platforma edukacyjna online, która zapewnia wspaniałą drogę do samorozwoju, aby uaktualnić swoją wiedzę. Została założona w Galway, w Irlandii przez irlandzkiego specjalistę.Strona ta oferuje liczne darmowe kursy z zakresu IT, nauczania i edukacji oraz wiele innych kursów.

https://alison.com/

Narzędzie do prowadzenia konferencji internetowych stworzone specjalnie do współpracy na żywo, z udziałem wielu osób, wykorzystujące transmisję głosu, kamery internetowe, pokoje do dyskusji w małych grupach, tablice interaktywne umożliwiające wyświetlanie prezentacji PowerPoint, wiadomości w stylu czatu oraz udostępnianie ekranu i aplikacji.

https://www.blackboard.com/teaching-learning/collaboration-web- conferencing/blackboard-collaborate

Oprogramowanie do organizowania, udostępniania i dostępu do informacji z dowolnego urządzenia. Dodaj części witryny, aby dostosować zawartość. Pokaż ważne wizualizacje, wiadomości i aktualizacje w witrynie zespołu lub komunikacji. Odkrywaj, śledź i wyszukuj witryny, pliki i osoby z całej firmy.

https://www.microsoft.com/en-ie/microsoft- 365/sharepoint/collaboration

Planer umożliwia zespołom Microsoft intuicyjne, oparte na współpracy i wizualne zarządzanie zadaniami w celu realizacji działań.

https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-365/business/task- management-software

Aplikacja firmy Microsoft, umożliwiająca tworzenie i udostępnianie notatek na różne tematy, gdzie każdy notatnik może zawierać dowolną liczbę sekcji i nieograniczoną liczbę stron. W notatniku OneNote można robić adnotacje, pisać na klawiaturze lub rysikiem, dodawać rysunki i zdjęcia, przechowywać łącza i nie tylko.

https://www.onenote.com/notebooks/eduuserprompt?auth=2

Tworzenie ruchomych, powiększających się prezentacji, które przyciągają i utrzymują uwagę. Prezi Video pojawiają się bezpośrednio obok treści prezentacji podczas przedstawiania jej odbiorcom. Prezi Design pozwala tworzyć wspaniałe interaktywne wykresy, raporty, mapy, infografiki i inne.

https://prezi.com/

Mobilna i internetowa aplikacja do nauki, która pozwala uczniom przyswajać informacje za pomocą narzędzi edukacyjnych i gier.Aplikacja Flashcard pozwala nauczycielom ustawić pytanie lub zainicjować sesję odpowiedzi wśród studentów. Narzędzia do nauki i flashcards są bezpłatne!

https://quizlet.com/

Darmowe i łatwe narzędzie pomagające nauczycielom efektywnie zarządzać i oceniać postępy w nauce, jednocześnie wzmacniając więzi z uczniami.

https://edu.google.com/products/classroom/

Internetowe wsparcie GMIT dla uczniów i nauczycieli w zakresie technologii. Platforma pozwala zarezerwować 15-minutowy przedział czasowy z zespołem, aby zadać pytanie o cokolwiek związanego z IT. Wszelkie problemy z Moodle, Teams, PowerPoint itp. mogą być zadane i rozwiązane w ciągu umówionego czasu.

https://trainsite.z35.web.core.windows.net

Platformy e-learningowe wspierające poprawę zaangażowania uczniów. Pozwalają na uruchomienie mini-quizu, zadawanie pytań, przydzielanie szybkich zadań i wiele więcej. Jest to system do natychmiastowego zbadania poziomu zrozumienia uczniów podczas zdalnego nauczania.

https://www.socrative.com/

Wielojęzyczna, otwarta społeczność członkowska dla nauczycieli, naukowców, wykładowców, decydentów i wszystkich osób związanych zawodowo z kształceniem dorosłych w całej Europie. EPALE jest finansowane przez Komisję Europejską, jako najnowszy projekt mający na celu poprawę jakości kształcenia dorosłych w Europie. Umożliwia członkom łączenie się i wymianę doświadczeń z ludźmi z całej Europy poprzez wpisy na blogach, fora, narzędzie do wyszukiwania partnerów, a także fizyczne spotkania.

https://epale.ec.europa.eu/en

Karta Nauczania Cyfrowego GMIT nakreśla wzajemne obowiązki i zapewnia ramy dla zarządzania komunikacją i postępowaniem online. Powinna być traktowana raczej jako deklaracja wspólnych wartości niż zbiór zasad. Ilustruje ona sposób, w jaki członkowie GMIT i studenci powinni współpracować, aby wszyscy mogli odnieść korzyści oraz dąży do wspierania całej społeczności edukacyjnej, aby angażować się w bezpieczny i odpowiedzialny sposób podczas nauki zdalnej.

https://www.digitaled.ie/tag/gmit/

Platforma komunikacyjna oparta na kanałach, dzięki której ludzie mogą pracować razem bardziej efektywnie, łączyć wszystkie swoje narzędzia programowe i usługi oraz znajdować informacje potrzebne do jak najlepszego wykonywania swojej pracy – a wszystko to w bezpiecznym środowisku korporacyjnym.

https://slack.com/intl/en-ie/

Platforma do projektowania graficznego, tworzenia grafik mediów społecznościowych, prezentacji, plakatów, dokumentów i innych treści wizualnych.

https://www.canva.com/

Oprogramowanie wspomagające współpracę, które może być wykorzystywane, aby pomóc zespołom w zdalnej współpracy. W aplikacji można znaleźć czat, rozmowy wideo i szereg innych narzędzi.

https://www.microsoft.com/en-ie/microsoft-teams/log-in

Skrót od Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. Moodle pozwala nauczycielom, bez względu na ich specjalizację, na stworzenie prywatnej przestrzeni online, wypełnionej narzędziami do łatwego tworzenia kursów i działań, zoptymalizowanych do wspólnej nauki.

tps://moodle.org/

National Forum for the Enhancement of Teaching &Learning in Higher Education Forum zaprojektowane w celu informowania, prowadzenia i wspierania osób zajmujących się edukacją i nauką w irlandzkim szkolnictwie wyższym. Głównymi zadaniami tego forum jest zapewnienie zasobów oraz wsparcia i promowanie rozwoju zawodowego wśród nauczycieli i wykładowców. Program oferuje liczne kursy, publikacje, porady i wskazówki, jak odnieść sukces w nauczaniu.

https://www.teachingandlearning.ie/our-priorities/#!/student-success

Zestaw narzędzi do wspierania sukcesu uczniów, dostarczający nauczycielom i wychowawcom listę kontrolną z pytaniami, które uczniowie mogą sobie zadać, aby dowiedzieć się, czy są gotowi do nauki, czy mają wystarczająco dużo czasu lub kogo mogą poprosić o pomoc, a także porady i wskazówki dotyczące obsługi komputera i technik edukacyjnych. Zawiera również zasoby dla uczniów i nauczycieli, jak zarządzać czasem i jak radzić sobie z ograniczonym wsparciem w środowisku nauczania.

https://www.skillsandlearningace.com/toolbox/

An online tool that allows teachers to pull in personal and web-based videos, like YouTube, to be cropped and used with other content. This can mean adding in voiceovers, audio commentaries, extra resources, or even embedded assessment questions. it’s possible for teachers to use Edpuzzle to see how students engage with the video content. This feedback can be useful as a way to get a picture of how that student chooses to interact with certain tasks. https://edpuzzle.com/

Aplikacja do tworzenia wideo dla zespołów, umożliwiająca szybszą, bardziej przejrzystą komunikację, tworzenie filmów wideo służących do coachingu, marketingu, demonstracji, szkoleń i innych. Użytkownicy mogą zarządzać treścią i współpracować ze swoim zespołem, a także szybko tworzyć filmy, które mogą być wykorzystywane w klasie do nauki w różnym środowisku, rozmów wideo, zadań dla studentów, informacji zwrotnych i innych!

https://screencast-o-matic.com/

Firma non-profit z pasją do spersonalizowanego nauczania, publikująca zaufane treści i narzędzia, które umożliwiają nauczycielom rozwój. Oferuje ćwiczenia, filmy instruktażowe oraz spersonalizowany panel do nauki umożliwiający uczniom i nauczycielom naukę/pracę we własnym tempie zarówno w klasie, jak i poza nią.

https://www.khanacademy.org/

Aplikacja do tworzenia interaktywnych raportów, prezentacji, osobistych historii i nie tylko. Wbudowane narzędzie projektowe pomaga tworzyć profesjonalne projekty w ciągu kilku minut. Obrazy, tekst, wideo i inne multimedia łączą się ze sobą w sposób, który wzbogaca Twoją opowieść.

https://sway.office.com/my

Aplikacja wchodząca w skład pakietu Microsoft Office – narzędzi zwiększających produktywność. Oprogramowanie pozwala na tworzenie profesjonalnie wyglądających pokazów slajdów dla wszystkich rodzajów komunikacji, od nieformalnych biurowych aż po rozbudowane prezentacje.

https://www.microsoft.com/en-ie/microsoft-365/powerpoint

Darmowy język programowania i społeczność online, w której możesz tworzyć własne interaktywne historie, gry i animacje.

https://scratch.mit.edu/

Platforma online, która ożywi Twoje dokumenty dzięki inteligentnym narzędziom do edycji i formatowania tekstu. Wybieraj spośród setek czcionek, dodawaj linki, obrazy i rysunki. Aplikacja zapewnia funkcje edycji w pracy zespołowej i wiele innych dodatków.

https://www.google.com/docs/about/

Proste, darmowe i przystępne narzędzie do dyskusji wideo dla nauczycieli, uczniów i rodzin. Każda siatka funkcjonuje jak tablica ogłoszeń, na której nauczyciele mogą umieszczać pytania, a studenci mogą odpowiadać za pomocą wideo. Siatki mogą być dzielone z klasą lub grupami studentów zainteresowanymi wspólnym tematem.

https://info.flipgrid.com/

Narzędzie do tworzenia map myśli i wykresów w celu wyświetlania złożonych informacji, takich jak procesy, algorytmy i systemy. Użytkownicy mogą tworzyć nieograniczoną liczbę wykresów i map myśli o dowolnym poziomie złożoności.

https://coggle.it/

Platforma do tworzenia interaktywnych elementów do prezentacji i spotkań. Narzędzia skupiają się na przygotowaniu, wrażeniach i informacji zwrotnej od publiczności poprzez dodawanie pytań, ankiet, quizów, slajdów, obrazów, gifów i innych elementów do prezentacji, aby stworzyć interesujące i atrakcyjne prezentacje.

https://www.mentimeter.com/

Platforma pozwalająca łączyć się ze studentami, pracownikami, rodziną i przyjaciółmi za pomocą połączeń wideo lub głosowych. Wykonuj połączenia ze swojego iPhone’a, iPada i iPoda touch lub innych urządzeń z systemem iOS, a nawet z komputerem Mac. Dostępne w App Store (apple.com)

https://apple.com

Darmowy serwis umożliwiający tworzenie i przesyłanie własnych filmów wideo, którymi można dzielić się z innymi.

https://www.youtube.com/

Narzędzia dla nauczycieli do dzielenia się ciekawymi lekcjami i tworzenia aktywnej społeczności szkolnej. Aplikacja zapewnia nauczycielom narzędzia do wysyłania wiadomości, dzielenia się materiałami i dostępu do nauki w dowolnym miejscu.

https://new.edmodo.com/

Narzędzie do wykorzystania w klasie, dzięki któremu nauka staje się bardziej interaktywna i dynamiczna. Pozwala nauczycielom tworzyć lekcje od podstaw, jak również przesyłać wcześniej stworzone lekcje. Kiedy nauczyciel rozpocznie lekcję, uczniowie mogą się do niej przyłączyć na swoich urządzeniach, używając kodu Nearpod dostarczonego przez nauczyciela. Nearpod pozwala wybrać spośród typów treści: wideo, treści internetowe, wideo BBC, pokaz slajdów, audio, podgląd PDF i wiele innych.

https://nearpod.com/