POLAND Financing-PL – Nurtureher Portal

POLAND Financing-PL

Celem Programu Małych Grantów dla Przedsiębiorczych Kobiet jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorców poprzez opracowywanie lub projektowanie i wdrażanie innowacji w jednym z trzech obszarów: technologie środowiskowe, innowacje na wodach śródlądowych i morskich oraz technologie poprawiające jakość życia. Projekty w ramach tego programu mogą jednocześnie przyczynić się do zwiększenia wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorczych niezbędnych do utrzymania i rozwoju firmy.

https://www.parp.gov.pl/…

W programie spotkania:

– wykład z Sophie Cholody, patronką miasta.

– Nawiązywanie kontaktów z kobietami biznesu

– loteria wizytówkowa i prezenty od Partnerów KKP

– obiad (w cenie)

– świetna atmosfera i nieocenione nowe relacje

https://www.klubkp.pl/

Projekt pt. „Przedsiębiorcze kobiety 2.0” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy RPO WD 2014-2020 przez Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” w partnerstwie z Pracownią Psychoterapii i Mediacji.

http://przedsiebiorczekobiety2.eu/

W ciągu ostatnich 20 lat polski sektor spożywczy w Polsce przeszedł istotne przemiany.  Z powodzeniem przetrwał kryzys gospodarczy. Dzięki ciągłemu rozwojowi technicznemu, technologicznemu i organizacyjnemu Polska jest ósmym największym eksporterem żywności spośród krajów UE i posiada duży potencjał w zakresie produkcji żywności ekologicznej.

Jakie wyzwania stoją przed rynkiem żywności w Polsce? Jakie są najnowsze trendy i technologie? Czy należy spodziewać się dalszej konsolidacji rynku i dalszych akwizycji?

Na powyższe i wiele innych pytań eksperci odpowiedzą podczas konferencji „Sektor spożywczy w Polsce – rozwój, przetwórstwo, handel”, która odbędzie się już 29 listopada 2019 r. W Warszawie.

http://pirbinstytut.pl/…

Celem projektu jest uczynienie kobiet w Polsce samostanowiących, sprawczych i niezależnych finansowo. Tym samym kompleksowo wspierają przedsiębiorczość kobiet, poprzez: rozwój środowiska zawodowego kobiet, inicjowanie programów akceleracyjnych i biznesowych, popularyzację kobiecych sieci aniołów biznesu oraz instrumentów finansowania start-upów.

https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/

To wyjątkowy 6-miesięczny kurs dla 16 kobiet. Projekt jest odpłatny

https://www.szkolaliderek.pl/

Bezpłatne doradztwo, szkolenia i konsultacje dla łódzkich przedsiębiorców i osób planujących założenie firmy.

https://przedsiebiorczosc.lodz.pl/

Cel projektu:

– Rozwijanie roli usług doradczych w procesie podejmowania decyzji przez rolników, z uwzględnieniem różnorodności struktur i stylów rolniczych, poprzez analizę sieci rolników w 8 obszarach innowacji w 26 europejskich regionach.

– Stworzenie sieci gospodarstw demonstracyjnych („Living Labs”) do rozwoju

oraz testowanie nowych metod i narzędzi doradczych (w tym technologii informacyjnych i komunikacyjnych wspieranych przez ICT).

– Ocena efektów zarządzania systemami doradztwa rolniczego – działania związane z gromadzeniem wiedzy, kształtowaniem polityk krajowych i europejskich, upowszechnianie wiedzy i kompetencji doradców rolniczych.

– Opracowanie wspólnego, jednolitego podejścia do usług doradczych dostosowanych do różnorodności uwarunkowań i historii europejskich systemów rolniczych.

https://larr.pl/kobieta-w-biznesie

Prowadzenie własnej firmy to często świetne rozwiązanie na pogodzenie obowiązków młodego rodzica z potrzebami rozwoju zawodowego. Często jednak rozpoczęcie działalności gospodarczej, zarobienie na start jest zbyt dużą przeszkodą. Dlatego z pomocą przychodzą takie projekty jak „Od pomysłu do projektu – kompleksowe wsparcie kobiet w zakładaniu firmy”.

https://www.plineu.org/projects/…