Food Business Start Up-LT – Nurtureher Portal

Food Business Start Up-LT

WEGATE platforma yra moterų verslumo skatinimo priemonė. WEGATE yra nauja platforma, sukurta Europos Komisijos iniciatyva, siekiant skatinti moterų verslumą visoje Europoje. Ši unikali platforma Europoje atveria moterims galimybes gauti informaciją kaip pradėti verslą, kaip jį plėtoti ir ieškoti investuotojų, partnerių, mentorių ir kt.

https://wegate.eu/

FSAI yra valstybinė agentūra, kuri imasi priemonių užtikrinti, kad Airijoje suvartojamas, gaminamas, platinamas ar parduodamas maistas atitiktų aukščiausius maisto saugos ir higienos standartus. Jie yra fantastiškas šaltinis startuoliams ir esamoms maisto įmonėms, nes jie teikia informaciją, susijusią su RVASVT (Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų) sistema, geros praktikos kodeksais, maisto teisės aktais ir mokymais.

www.fsai.ie
Patarimų linija: 1890 33 66 77
FSAI Maisto produktus reglamentuojantys teisės aktai
www.fsai.ie/legislation.html
FSAI Maisto verslo pradžia
www.fsai.ie/food_busine…
FSAI Maisto saugos mokymai
www.fsai.ie/food_businesses…
FSAI HACCP www.fsai.ie/food_businesses/haccp
/haccp.html

Jūs esate atsakingi už tai, kad jūsų gaminamas maistas būtų saugus.
https://www.fsai.ie/food_businesses/..

KHNI paverčia naujausius mitybos mokslo, maisto tendencijų ir politikos pokyčius maisto ir gėrimų pramonės įžvalgomis. Mūsų bendraautoriai yra įvairių sričių ekspertai, įskaitant doktorantus, dietologus, reguliavimo specialistus ir rinkodaros specialistus. Jie kartu siekia suteikti patikimus ir moksliškai pagrįstus požiūrius į mitybos, skonio ir bendro sveikatingumo supratimą vartotojams ir pramonei.

https://khni.kerry.com

Individualūs įrankių rinkiniai yra mūsų verslo dalis, skirta Airijos „Taste the Island“. Čia rasite žingsnis po žingsnio gaires, kaip jūsų verslas gali tapti kampanijos „Taste the Island“ dalimi. „Taste the island – Airijos maisto ir gėrimų šventė“. Ji skirta suteikti lankytojams prieigą prie autentiško maisto ir gėrimų, aukštos kokybės vietinių ingredientų ir pasaulinės klasės airiško maisto ir gėrimų patirties. Tiek pramonės, tiek prekės ženklo priemonių rinkiniai yra pilni praktinių ir lengvų būdų, kaip jūsų verslas būtų „Taste the Island” dalimi ir galėtų pasinaudoti šiai iniciatyvai pritaikytais ištekliais.

https://www.failteireland.ie/…

„Mylėk Airijos maistą” siekia padėti pirkėjams priimti kompetentingus sprendimus dėl airiško maisto ir gėrimų pirkimo. Tokiu būdu apsaugant maisto ir gėrimų gamybos ateitį Airijoje. Už kiekvieno lentynoje esančio airiško gaminio yra tikra namuose sukurta istorija apie žmones, dirbančius nuo ūkio iki fabriko ir prekybos centro lentynų, kad atneštų jums puikios kokybės airišką gaminį. Mes norime, kad jūs pagalvotumėte apie tuos žmones ir, tikėkimės, kartu iš tikrųjų galime pakeisti jų pragyvenimą. Jei esate FFE, tai kalbame apie jus. „Mylėk Airijos maistą” logotipas patvirtina, kad maisto produktas/gėrimas yra pagamintas Airijos Respublikoje, naudojant vietinius ingredientus. Tapkite nariu dabar.

https://www.loveirishfood.ie/

Teikti FFE informaciją apie paramą, kuria gali naudotis Airijos mažos maisto, gėrimų ir sodininkystės įmonės. Taip pat yra nemokami internetiniai mokymai maisto gamintojams ir informacija apie prekybos renginius Airijoje, kad jie galėtų demonstruotis ir dalyvauti.
https://www.bordbia.ie/…/upcoming-events/ https://www.bordbia.ie/…/trade-fairs/ https://khni.kerry.com

„Food 4 Growth“ apima įvairius maisto sektoriui svarbius novatoriškus mokymo modelius, kuriuos lengvai gali įgyvendinti profesinio mokymo organizacijos visoje Europoje.

http://www.food4growth.eu

„Tinklas Airija“ yra pažangi, dinamiška organizacija, remianti profesinį ir asmeninį moterų tobulėjimą. Narystę sudaro nepaprastai įvairi moterų grupė – nuo jaunųjų verslininkių, MVĮ savininkų, vietinių ir tarptautinių organizacijų profesionalų ir lyderių iš ne pelno siekiančių organizacijų, labdarų ir meno ir viešojo sektoriaus. Jos turi tvirtą balsą ir yra suinteresuoti skatinti įvairovę ir lygybę, verslumą ir lyderystės ugdymą; bendradarbiauti su bendraminčiais ir organizacijomis su filialais visoje šalyje.

https://networkireland.ie/

Išleista Enterprise Ireland ir kurių vertė yra 5000 EUR. Jie gali būti naudojami siekiant gauti techninę paramą jūsų maisto verslui: laboratoriniams tyrimams, produktų iššūkiams ir pan. Jūs turite būti registruotas kaip Ltd bendrovė, kad atitiktumėte reikalavimus. Pastaba: už suteiktas paslaugas turėsite sumokėti PVM.

https://www.enterprise-ireland.com/

Bendradarbiavimo erdvės yra puikus pasirinkimas pradedantiesiems ir savarankiškai dirbantiems specialistams, kurie negali sau leisti išlaikyti biuro. Bendro darbo erdvės tinka pradedantiesiems ir laisvai samdomiems darbuotojams dėl „pay-as-you-use“ modelio. Čia pateiktas bendradarbiavimo vietų Airijoje sąrašas, lokacija ir kainos.

https://www.thinkbusiness.ie/…

(Žemės ūkio maisto produktų pardavimo pajėgumo didinimas Europoje)
ESCAPE projektas parengė maisto technologijų mokymo programą, skirtą tiems, kurie domisi darbu Maisto ir gėrimų sektoriaus verslo plėtros srityje. Mokymo kursas buvo parengtas atsižvelgiant į pramonės poreikius, t. y. tarptautinius pardavėjus, turinčius maisto technologijų įgūdžių.

http://www.escape-project.eu/

„Údarás na Gaeltachta“ yra regioninė institucija, atsakinga už Gaeltacht ekonominę, socialinę ir kultūrinę plėtrą. Údarás skatina investicijas į Gaeltachtą įvairiomis dosniomis finansinėmis ir nefinansinėmis paskatomis naujose ir esamose Gaeltacht įmonėse. Organizacija, kurdama naujas rinkas, technologijas, produktus ir strateginius aljansus per mokslinius tyrimus ir plėtrą, remia Gaeltacht įmones. Gaeltacht bendrovės apima įvairius komercinius sektorius, įskaitant gyvosios gamtos mokslus, IRT, turizmą, žuvų perdirbimą ir akvakultūrą, atsinaujinančiąją energiją, maistą, nišinę gamybą, garso, vaizdo bei skaitmeninę žiniasklaidą, menus ir amatus.

https://www.udaras.ie/en/

Narystės organizacija, teikianti pilno aptarnavimo restoranus, kavines, viešbučių restoranus, gastro barus, golfo klubus ir kulinarijos mokyklas Airijoje. Jie teikia nariams teisės aktus, tinklą, mokymus, kvalifikuotus darbuotojus, atnaujina išteklius ir informaciją, susijusią su jų sektoriumi ir kylančiais iššūkiais.

https://www.rai.ie/

„Teagasc“ yra Airijos žemės ūkio ir maisto plėtros institucija. Jos misija – remti mokslu grindžiamas inovacijas žemės ūkio maisto produktų sektoriuje ir palaikyti platesnę bioekonomiką, kuria bus grindžiamas pelningumas, konkurencingumas ir tvarumas. Teagasc maisto tyrimų centrai – https://www.teagasc.ie/…/research-centres/ https://www.teagasc.ie/

„Skonio taryba Airijoje“ yra savanoriška mažesnio maisto verslo sektoriaus atstovaujamoji grupė, sudaryta daugiausia iš vietinių amatininkų ir specializuotų maisto produktų gamintojų. MVĮ vadovas – Taste-Council-Guide-for-Small-Food-Businesses.pdf

„Erasmus Food Lab“ yra organizacija, kurios tikslas – skatinti ir didinti supratimą apie tvarų ir sveiką maistą. Tai eksperimentinė žaidimų aikštelė, skirta tyrimams, mokymui ir rinkodarai, susijusiais su augaliniais maisto produktais.

https://www.erasmusfoodlab.nl/

Šiame internetiniame vadove atkreipiamas dėmesys į visus vyriausybės remiamus startuolius ir mažąsias įmones. www.supportingsmes.ie

(Įgūdžių ir žinių aljansas, siekiantis išplėsti su maisto sektoriumi susijusias atviras inovacijas, optimizavimą ir plėtrą)
Šiuo projektu siekiama sukurti įvairių pramonės įmonių žinių platformas, kurios būtų remiamos novatoriškos įvairių veikėjų maisto grupių iš visos Europos.

https://www.askfood.eu/project

Trumpos maisto tiekimo grandinės gali sujungti gamintojus bei vartotojus ir padidinti pridėtinę vertę maisto grandinės ūkininkams. Ūkininkų, ūkių kooperatyvų, maisto perdirbėjų, vartotojų ir kitų asmenų, dalyvaujančių trumpose maisto tiekimo grandinėse, bendradarbiavimo gerinimas gali padidinti abipusę naudą. Tokiu būdu sudaromos sąlygos dalyvaujantiems žmonėms kurti naujus produktus ir procesus, kurie leistų kurti pridėtinę vertę ir gerinti vartotojams prieinamų produktų asortimentą. Taip pat tai galėtų padėti didinant logistikos ir platinimo veiksmingumą, stiprinant maisto grandines ir atveriant naujas rinkas.

Šioje brošiūroje pabrėžiamos keletas veiklos grupių ir kitų novatoriškų projektų, iliustruojančių sėkmingus būdus, kaip įtraukti inovacijas ir bendradarbiavimą trumpose maisto grandinėse, siekiant didesnio poveikio.

https://ec.europa.eu/…

Informacija apie maistą vartotojams
Nuo 2016 m. gruodžio mėnesio, ES maisto produktų verslininkai ir (arba) gamintojai privalo pateikti vartotojams atnaujintą sąrašą su informacija apie maistingumą. Šioje infografikoje sužinokite visą privalomą informaciją apie maisto pakuotes.

https://ec.europa.eu/food…

Informacija apie teisės aktus, susijusius su nesąžiningos prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje.

https://www.europarl.europa.eu/…

Glausta diskusija apie „Brexit“ poveikį žemės ūkio maisto produktų pramonei pagal PricewaterhouseCoopers

https://www.pwc.nl/…

Bendra iniciatyva, kurią atstovauja 12 pramonės asociacijų visoje žemės ūkio maisto produktų grandinėje.

https://agrifoodchaincoalition.eu/

EIP-AGRI seminaras „Inovacijos tiekimo grandinėje: vertės kūrimas kartu” įvyko 2018 m. vasario 6-7 d. Lione, Prancūzijoje. Jis buvo organizuotas bendradarbiaujant su Prancūzijos nacionaliniu kaimo tinklu, kuriam vadovavo Prancūzijos Žemės ūkio ir maisto ministerija ir Teritorinės lygybės bendra komisija.

https://ec.europa.eu/…

Rinkos rezultatų gerinimas: ūkininkų padėties tiekimo grandinėje stiprinimas (Žemės ūkio rinkų darbo grupės ataskaita, Briuselis, 2016 m. lapkričio mėn.).

https://ec.europa.eu/info/…

Ūkininkų organizacija „Copa-Cogeca“ sukūrė internetinę platformą „Grown No Thrown“, kurioje ūkininkai, asociacijos ir žemės ūkio kooperatyvai gali dalytis gerąja patirtimi, kad išvengtų maisto švaistymo. Interaktyvus žemėlapis kartu su leidiniu, kuriame pateikiami šeši būdai, kaip išvengti problemos ateityje, leidžia vartotojams dalytis savo sėkmės istorijomis su kitais. Tai gera proga pasisemti įkvėpimo ir pasikeisti patarimais bei gudrybėmis su kitais verslininkais!

https://grownnotthrown.eu/

Dabartinėje 2014–2020 m. ES kaimo plėtros politikoje daugiau nei anksčiau dėmesio skiriama trumpoms maisto tiekimo grandinėms ir jos apibrėžiamos būtent pirmą kartą. Gamintojai, norintys dalyvauti vietinėse maisto sistemose, gali pasinaudoti keliomis priemonėmis, finansuojamomis iš Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai.

https://www.europarl.europa.eu/…